REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1808 
(13) G2

(21) a 2000 0095
(22) 29.05.2000

(41) 
(45)  31.12.2001
(47)  31.07.2002
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  29.05.2005
(51) 
Int. Cl: A61K 35/66 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  RUDIC Valeriu, MD; MACARI Vasile, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de stimulare a productivităţii la scroafe
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    29.05.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12002.06.0318 LEI2000.05.29 - 2001.05.29
22002.06.0318 LEI2001.05.29 - 2002.05.29
32002.06.0318 LEI2002.05.29 - 2003.05.29
42005.03.2918 LEI2003.05.29 - 2004.05.29
52005.03.2918 LEI2004.05.29 - 2005.05.29
A fost valabil pînă la 2005.05.29
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2006.01.31 BOPI nr.01.2006
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2006.08.31 BOPI nr.08.2006
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: