REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1833 
(13) C2

(21) a 2000 0105
(22) 22.06.2000

(41) 
(45)  31.01.2002
(47)  31.08.2002
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.06.2007
(51) 
Int. Cl: A01M 7/00 (2006.01)
B05B 11/00 (2006.01)
Titular(i):   ÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
Inventator(i):  HĂBĂŞESCU Ion, MD; SMIRNOV Lev, MD; ŞAVIDZE Zauri, MD; OLEXIUC Anatolie, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(54) Titlul:   Stropitoare portabilă de spate
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    28.06.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.12.1318 LEI2000.06.22 - 2001.06.22
22001.12.1318 LEI2001.06.22 - 2002.06.22
32001.12.1318 LEI2002.06.22 - 2003.06.22
42003.05.2718 LEI2003.06.22 - 2004.06.22
52004.04.3018 LEI2004.06.22 - 2005.06.22
62005.05.1254 LEI2005.06.22 - 2006.06.22
72005.06.0754 LEI2006.06.22 - 2007.06.22
A fost valabil pînă la 2007.06.22
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.01.31 BOPI nr.01.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.08.31 BOPI nr.08.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume Titular
Nr. ,data deciziei5424, 2007.05.29
Publicat BOPI nr.06.2007
Date iniţialeÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD
Date finaleÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD