REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1748 
(13) G2

(21) a 2000 0117
(22) 14.07.2000

(41) 
(45)  30.09.2001
(47)  30.04.2002
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  14.07.2002
(51) 
Int. Cl: C12N 1/14 (2006.01)
C12N 9/24 (2006.01)
C12R 1/845 (2006.01)
C12S 3/12 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  DESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; GĂRBĂLĂU Nicolae, MD; COROPCEANU Eduard, MD; LABLIUC Svetlana, MD; BOLOGA Olga, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Rhizopus arrhizus, variante
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    14.07.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.11.0918 LEI2000.07.14 - 2001.07.14
22001.11.0918 LEI2001.07.14 - 2002.07.14
A fost valabil pînă la 2002.07.14
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: