REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1797 
(13) G2

(21) a 2000 0122
(22) 17.07.2000

(41) 
(45)  31.12.2001
(47)  31.07.2002
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  17.07.2002
(51) 
Int. Cl: A01F 25/00 (2006.01)
A01G 13/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  BUJOREANU Nicolae, MD; ATIMOŞOAE Mihai, MD; TOMA Simion, MD; STRATU Radu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de protecţie a fructelor de măr contra agenţilor  bolilor criptogame în timpul păstrării lor  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    17.07.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.10.1918 LEI2000.07.17 - 2001.07.17
22001.10.1918 LEI2001.07.17 - 2002.07.17
A fost valabil pînă la 2002.07.17
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: