REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1854 
(13) G2

(21) a 2000 0130
(22) 28.07.2000

(41) 
(45)  28.02.2002
(47)  30.09.2002
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  28.07.2007
(51) 
Int. Cl: A61P 9/04 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  POPOVICI Mihail, MD; COBEŢ Valeriu, MD; POPOVICI Ion, MD; RUDIC Valeriu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de tratament în insuficienţa cardiacă congestivă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    25.07.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12002.08.0218 LEI2000.07.28 - 2001.07.28
22002.08.0218 LEI2001.07.28 - 2002.07.28
32002.08.0218 LEI2002.07.28 - 2003.07.28
42003.06.0418 LEI2003.07.28 - 2004.07.28
52004.07.2018 LEI2004.07.28 - 2005.07.28
62005.06.0954 LEI2005.07.28 - 2006.07.28
72006.06.0830 $2006.07.28 - 2007.07.28
A fost valabil pînă la 2007.07.28
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.02.29 BOPI nr.02.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.09.30 BOPI nr.09.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: