REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1719 
(13) G2

(21) a 2000 0136
(22) 13.07.2000

(41) 
(45)  31.08.2001
(47)  31.03.2002
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  13.07.2001
(51) 
Int. Cl: B30B 9/14 (2006.01)
Titular(i):   CIOBANU Sergiu, MD;
Inventator(i):  CIOBANU Sergiu, MD; CIOBANU Constantin, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   CIOBANU Sergiu, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie pentru obţinerea brichetelor de combustibil
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    05.03.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.03.0518 LEI2000.07.13 - 2001.07.13
A fost valabil pînă la 2001.07.13
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: