REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1843 
(13) G2

(21) a 2000 0146
(22) 04.09.2000

(41) 
(45)  31.01.2002
(47)  31.08.2002
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  04.09.2006
(51) 
Int. Cl: G09B 23/28 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GHICAVÎI Victor, MD; GAVRILUŢA Vadim, MD; CROITOR Dumitru, MD;
Reprezentant:   VOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv pentru modelarea experimentală a combustiilor termice la animalele de laborator
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    04.09.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.11.0718 LEI2000.09.04 - 2001.09.04
22001.11.0718 LEI2001.09.04 - 2002.09.04
32001.11.0718 LEI2002.09.04 - 2003.09.04
42005.03.220 LEI2003.09.04 - 2004.09.04
52005.03.220 LEI2004.09.04 - 2005.09.04
62005.12.2981 LEI2005.09.04 - 2006.09.04
A fost valabil pînă la 2006.09.04
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.06.30 BOPI nr.06.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.01.31 BOPI nr.01.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: