REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1987 
(13) G2

(21) a 2000 0158
(22) 22.09.2000

(41) 
(45)  31.08.2002
(47)  31.05.2003
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.09.2006
(51) 
Int. Cl: C12N 1/14 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  DESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD; RUDIC Valeriu, MD; CEAPURINA Ludmila, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Mediu nutritiv de cultivare a tulpinii de fungi Aspergillus flavus VKM F 3292 D (variante)
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    22.09.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12003.04.0118 LEI2000.09.22 - 2001.09.22
22003.04.0118 LEI2001.09.22 - 2002.09.22
32003.04.0118 LEI2002.09.22 - 2003.09.22
42003.08.1518 LEI2003.09.22 - 2004.09.22
52004.08.2118 LEI2004.09.22 - 2005.09.22
62005.08.1654 LEI2005.09.22 - 2006.09.22
A fost valabil pînă la 2006.09.22
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.06.30 BOPI nr.06.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.01.31 BOPI nr.01.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: