REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1691 
(13) G2

(21) a 2000 0163
(22) 30.08.2000

(41) 
(45)  30.06.2001
(47)  31.01.2002
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  30.08.2020
(51) 
Int. Cl: E04B 1/64 (2006.01)
Titular(i):   FIRMĂ ŞTIINŢIFICĂ DE PRODUCŢIE "GT- EXPERT", S.R.L., MD;
Inventator(i):  BUROVENCO Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   FIRMĂ ŞTIINŢIFICĂ DE PRODUCŢIE "GT-EXPERT" S.R.L., MD;
(54) Titlul:   Procedeu de întărire  a stratului  protector la suprafaţa inferioară a plăciI de beton armat.
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    30.08.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.05.2218 LEI2000.08.30 - 2001.08.30
22001.05.2218 LEI2001.08.30 - 2002.08.30
32001.12.2018 LEI2002.08.30 - 2003.08.30
42001.12.2018 LEI2003.08.30 - 2004.08.30
52003.03.2518 LEI2004.08.30 - 2005.08.30
62004.03.1554 LEI2005.08.30 - 2006.08.30
72005.03.1854 LEI2006.08.30 - 2007.08.30
82007.08.1675 $2007.08.30 - 2008.08.30
92008.08.0645 €2008.08.30 - 2009.08.30
102009.07.2145 €2009.08.30 - 2010.08.30
112010.07.0875 €2010.08.30 - 2011.08.30
122011.07.1475 €2011.08.30 - 2012.08.30
132012.07.0575 €2012.08.30 - 2013.08.30
142013.08.0275 €2013.08.30 - 2014.08.30
152014.07.2575 €2014.08.30 - 2015.08.30
162015.11.10105 €2015.08.30 - 2016.08.30
172016.08.24105 €2016.08.30 - 2017.08.30
182017.08.07105 €2017.08.30 - 2018.08.30
192018.06.26105 €2018.08.30 - 2019.08.30
202019.12.30105 €2019.08.30 - 2020.08.30
A fost valabil pînă la 2020.08.30
Data publicării

expirării brevetului

2021.01.31 BOPI nr.01.2021
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: