REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1897 
(13) G2

(21) a 2000 0165
(22) 10.10.2000

(41) 
(45)  30.04.2002
(47)  30.11.2002
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  10.10.2008
(51) 
Int. Cl: A61B 6/04 (2006.01)
G03C 5/16 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU OCROTIREA SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI, MD;
Inventator(i):  RAILEAN Gheorghe, MD; DIONIDIS Iosif, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU OCROTIREA SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI, MD;
(54) Titlul:   Metodă  radiologică de cercetare a sistemului vertebrobazilar
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    10.10.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12002.05.2018 LEI2000.10.10 - 2001.10.10
22002.05.2018 LEI2001.10.10 - 2002.10.10
32003.01.2727 LEI2002.10.10 - 2003.10.10
42003.12.1118 LEI2003.10.10 - 2004.10.10
52004.08.1718 LEI2004.10.10 - 2005.10.10
62005.09.0854 LEI2005.10.10 - 2006.10.10
72006.10.1230 $2006.10.10 - 2007.10.10
82007.05.2130 $2007.10.10 - 2008.10.10
A fost valabil pînă la 2008.10.10
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2009.05.31 BOPI nr.05.2009
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2010.05.31 BOPI nr.05.2010
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: