REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1910 
(13) G2

(21) a 2000 0166
(22) 13.10.2000

(41) 
(45)  31.05.2002
(47)  28.02.2003
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  13.10.2006
(51) 
Int. Cl: A01K 61/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  CHINTEA Pavel, MD; ZUBCOV Elena, MD; ZUBCOV Natalia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de sporire a rezistenţei biologice a peştilor la etapele timpurii de dezvoltare
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    21.06.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12002.12.3118 LEI2000.10.13 - 2001.10.13
22002.12.3118 LEI2001.10.13 - 2002.10.13
32002.12.3118 LEI2002.10.13 - 2003.10.13
42005.04.0418 LEI2003.10.13 - 2004.10.13
52005.04.0418 LEI2004.10.13 - 2005.10.13
62006.03.1681 LEI2005.10.13 - 2006.10.13
A fost valabil pînă la 2006.10.13
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.06.30 BOPI nr.06.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.01.31 BOPI nr.01.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: