REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2046 
(13) G2

(21) a 2000 0168
(22) 13.10.2000

(41) 
(45)  31.12.2002
(47)  30.09.2003
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  13.10.2006
(51) 
Int. Cl: A01G 33/00 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  CHINTEA Pavel, MD; ZUBCOV Elena, MD; UNGUREANU Laurenţia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de cultivare a algelor verzi
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    21.06.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12002.12.3118 LEI2000.10.13 - 2001.10.13
22002.12.3118 LEI2001.10.13 - 2002.10.13
32002.12.3118 LEI2002.10.13 - 2003.10.13
42005.04.1318 LEI2003.10.13 - 2004.10.13
52005.04.1318 LEI2004.10.13 - 2005.10.13
62006.03.1681 LEI2005.10.13 - 2006.10.13
A fost valabil pînă la 2006.10.13
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.06.30 BOPI nr.06.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.01.31 BOPI nr.01.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: