REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1886 
(13) C2

(21) a 2000 0171
(22) 13.10.2000

(41) 
(45)  31.03.2002
(47)  31.10.2002
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  13.10.2009
(51) 
Int. Cl: B23F 9/06 (2006.01)
F16H 1/32 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BOSTAN Ion, MD; ŢOPA Mihai, MD; DULGHERU Valeriu, MD; VACULENCO Maxim, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Angrenaj precesional şi procedeu de realizare a lui
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    13.10.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12002.08.3018 LEI2000.10.13 - 2001.10.13
22002.08.3018 LEI2001.10.13 - 2002.10.13
32002.08.3018 LEI2002.10.13 - 2003.10.13
42004.03.0427 LEI2003.10.13 - 2004.10.13
52005.01.2627 LEI2004.10.13 - 2005.10.13
62005.09.2254 LEI2005.10.13 - 2006.10.13
72006.12.2545 $2006.10.13 - 2007.10.13
82007.11.1545 $2007.10.13 - 2008.10.13
92008.10.1615 €2008.10.13 - 2009.10.13
A fost valabil pînă la 2009.10.13
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2010.05.31 BOPI nr.05.2010
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2011.07.31 BOPI nr.07.2011
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: