REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2093 
(13) C2

(21) a 2000 0185
(22) 15.11.2000

(41)  31.12.2002
(45)  28.02.2003
(47)  30.09.2003
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  15.11.2009
(51) 
Int. Cl: A01M 7/00 (2006.01)
Titular(i):   ÎNTREPRINDEREA DE STAT-INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
Inventator(i):  HĂBĂŞESCU Ion, MD; SCHIBIŢCHI Victor, MD; GAINA Anton, MD; ŞAVIDZE Zauri, MD; LUNGU Galina, MD; OLEXIUC Anatolie, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(54) Titlul:   Rezervor al maşinii de stropit
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    23.11.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12003.01.1318 LEI2000.11.15 - 2001.11.15
22003.01.1318 LEI2001.11.15 - 2002.11.15
32003.01.1318 LEI2002.11.15 - 2003.11.15
42003.01.1318 LEI2003.11.15 - 2004.11.15
52004.09.1718 LEI2004.11.15 - 2005.11.15
62005.10.2854 LEI2005.11.15 - 2006.11.15
72006.10.2330 $2006.11.15 - 2007.11.15
82007.10.2430 $2007.11.15 - 2008.11.15
92008.09.3015 €2008.11.15 - 2009.11.15
A fost valabil pînă la 2009.11.15
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2010.06.30 BOPI nr.06.2010
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2011.07.31 BOPI nr.07.2011
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume Titular
Nr. ,data deciziei4143, 2007.04.25
Publicat BOPI nr.05.2007
Date iniţialeÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD
Date finaleÎNTREPRINDEREA DE STAT-INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD