REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1812 
(13) C2

(21) a 2001 0010
(22) 29.12.2000

(41) 
(45)  31.12.2001
(47)  31.07.2002
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  29.12.2002
(51) 
Int. Cl: A61K 31/175 (2006.01)
A61K 31/30 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
C07C 337/06 (2006.01)
C07C 337/08 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  PRISACARI Viorel, MD; ŢAPCOV Victor, MD; BURACIOVA Svetlana, MD; BÂRCĂ Maria, MD; GULEA Aurelian, MD;
Reprezentant:   VOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Complecşi de cupru ca inhibitori de bacterii şi fungi
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    29.12.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12002.05.3118 LEI2000.12.29 - 2001.12.29
22002.05.3118 LEI2001.12.29 - 2002.12.29
31899.12.300 LEI2002.12.29 - 2003.12.29
41899.12.300 LEI2003.12.29 - 2004.12.29
51899.12.300 LEI2004.12.29 - 2005.12.29
A fost valabil pînă la 2002.12.29
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: