REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1946 
(13) G2

(21) a 2001 0028
(22) 31.01.2001

(41) 
(45)  30.06.2002
(47)  31.03.2003
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  31.01.2006
(51) 
Int. Cl: C12N 1/12 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  RUDIC Valeriu, MD; DUDNICENCO Tatiana, MD; DRAGALIN Ion, MD; VLAD Pavel, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a biomasei algei verzi Haematococcus pluvialis
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    31.01.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12002.12.2718 LEI2001.01.31 - 2002.01.31
22002.12.2718 LEI2002.01.31 - 2003.01.31
32002.12.2718 LEI2003.01.31 - 2004.01.31
42005.04.0418 LEI2004.01.31 - 2005.01.31
52005.04.0418 LEI2005.01.31 - 2006.01.31
A fost valabil pînă la 2006.01.31
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2006.08.31 BOPI nr.08.2006
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2007.03.31 BOPI nr.03.2007
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: