REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2105 
(13) C2

(21) a 2001 0029
(22) 31.01.2001

(41)  30.09.2002
(45)  28.02.2003
(47)  31.10.2003
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  31.01.2019
(51) 
Int. Cl: E04G 11/20 (2006.01)
Titular(i):   CATANOI Grigorii, MD; CIBOTARU Ion, MD;
Inventator(i):  CATANOI Grigori, MD; CIBOTARU Ion, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   CATANOI Grigori, MD; CIBOTARU Ion, MD;
(54) Titlul:   Cofraj demontabil mobil
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    25.10.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12003.06.2018 LEI2001.01.31 - 2002.01.31
22003.06.2018 LEI2002.01.31 - 2003.01.31
32003.06.2018 LEI2003.01.31 - 2004.01.31
42003.12.1918 LEI2004.01.31 - 2005.01.31
52003.12.1918 LEI2005.01.31 - 2006.01.31
62005.12.1454 LEI2006.01.31 - 2007.01.31
72006.12.1815 $2007.01.31 - 2008.01.31
82008.01.1515 $2008.01.31 - 2009.01.31
92009.01.1715 €2009.01.31 - 2010.01.31
102009.12.3015 $2010.01.31 - 2011.01.31
112011.01.1225 €2011.01.31 - 2012.01.31
122011.12.2925 €2012.01.31 - 2013.01.31
132013.01.2925 €2013.01.31 - 2014.01.31
142014.01.2425 €2014.01.31 - 2015.01.31
152015.01.1225 €2015.01.31 - 2016.01.31
162015.11.0935 €2016.01.31 - 2017.01.31
172016.12.1635 €2017.01.31 - 2018.01.31
182017.12.2935 €2018.01.31 - 2019.01.31
A fost valabil pînă la 2019.01.31
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2019.08.31 BOPI nr.08.2019
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2020.10.31 BOPI nr.10.2020
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: