REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2019 
(13) C2

(21) a 2001 0043
(22) 22.02.2001

(41)  30.09.2002
(45)  31.10.2002
(47)  31.05.2003
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.02.2008
(51) 
Int. Cl: C07C 45/40 (2006.01)
C07C 49/115 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  VLAD Pavel, MD; ARÎCU Aculina, MD; BARCARI Elena, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a 8a-acetoxi-14,15-bisnorlabdan-13-onei din diacetat de sclareol
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    07.05.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12003.04.1118 LEI2001.02.22 - 2002.02.22
22003.04.1118 LEI2002.02.22 - 2003.02.22
32003.04.1118 LEI2003.02.22 - 2004.02.22
42004.04.0727 LEI2004.02.22 - 2005.02.22
52005.03.0918 LEI2005.02.22 - 2006.02.22
62006.01.2054 LEI2006.02.22 - 2007.02.22
72007.02.1430 $2007.02.22 - 2008.02.22
A fost valabil pînă la 2008.02.22
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.09.30 BOPI nr.09.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2009.09.30 BOPI nr.09.2009
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: