REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2679 
(13) C2

(21) a 2001 0064
(22) 15.03.2001

(41)  28.02.2003
(45)  31.01.2005
(47)  31.10.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  15.03.2006
(51) 
Int. Cl: F02B 75/26 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; NICU Tudor, MD; CIUPERCĂ Radu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Motor cu ardere externă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    15.03.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.08.0118 LEI2001.03.15 - 2002.03.15
22005.08.0118 LEI2002.03.15 - 2003.03.15
32005.08.0118 LEI2003.03.15 - 2004.03.15
42005.08.0118 LEI2004.03.15 - 2005.03.15
52005.08.0118 LEI2005.03.15 - 2006.03.15
A fost valabil pînă la 2006.03.15
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2006.11.30 BOPI nr.11.2006
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2007.06.30 BOPI nr.06.2007
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: