REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2687 
(13) C2

(21) a 2001 0091
(22) 26.02.2001

(41)  30.09.2003
(45)  31.01.2005
(47)  30.09.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.02.2006
(51) 
Int. Cl: G09F 3/03 (2006.01)
Titular(i):   CERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
Inventator(i):  CERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
Reprezentant:   PARASCA Dumitru, Str. Eminescu nr. 40, ap. 13, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   CERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv de sigilare
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    16.01.2003
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.05.1818 LEI2001.02.26 - 2002.02.26
22005.05.1818 LEI2002.02.26 - 2003.02.26
32005.05.1818 LEI2003.02.26 - 2004.02.26
42005.05.1818 LEI2004.02.26 - 2005.02.26
52005.05.1818 LEI2005.02.26 - 2006.02.26
A fost valabil pînă la 2006.02.26
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2006.09.30 BOPI nr.09.2006
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2007.04.30 BOPI nr.04.2007
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: