REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2120 
(13) C2

(21) a 2001 0106
(22) 19.04.2001

(41) 
(45)  31.03.2003
(47)  31.10.2003
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  19.04.2006
(51) 
Int. Cl: B23F 9/06 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BOSTAN Ion, MD; MAZURU Sergiu, MD; SCATICAILOV Sergiu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de prelucrare a dinţilor angrenajului precesional
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    19.04.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12003.02.2818 LEI2001.04.19 - 2002.04.19
22003.02.2818 LEI2002.04.19 - 2003.04.19
32003.02.2818 LEI2003.04.19 - 2004.04.19
42004.03.2518 LEI2004.04.19 - 2005.04.19
52005.04.140 LEI2005.04.19 - 2006.04.19
A fost valabil pînă la 2006.04.19
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.01.31 BOPI nr.01.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2007.09.30 BOPI nr.09.2007
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: