REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2037 
(13) G2

(21) a 2001 0114
(22) 26.04.2001

(41)  31.10.2002
(45)  30.11.2002
(47)  30.06.2003
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.04.2006
(51) 
Int. Cl: C07J 71/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  CHINTEA Pavel, MD; MASCENCO Natalia, MD; BALAŞOVA Natalia, RU; MASLOVA Alexandra, RU; TAREEVA Marina, RU;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a 22-O-hidroxifurostanolilor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    17.01.2002
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12002.12.3118 LEI2001.04.26 - 2002.04.26
22002.12.3118 LEI2002.04.26 - 2003.04.26
32005.04.0418 LEI2003.04.26 - 2004.04.26
42005.04.0418 LEI2004.04.26 - 2005.04.26
52005.04.0418 LEI2005.04.26 - 2006.04.26
A fost valabil pînă la 2006.04.26
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2006.12.29 BOPI nr.12.2006
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2007.08.31 BOPI nr.08.2007
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: