REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1732 
(13) G2

(21) a 2001 0117
(22) 02.05.2001

(41) 
(45)  30.09.2001
(47)  30.04.2002
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  02.05.2003
(51) 
Int. Cl: A61B 1/00 (2006.01)
A61B 1/002 (2006.01)
A61B 1/005 (2006.01)
A61B 1/273 (2006.01)
A61B 5/145 (2006.01)
Titular(i):   ŢÂBÂRNĂ Ion, MD;
Inventator(i):  ŢÂBÂRNĂ Ion, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ŢÂBÂRNĂ Ion, MD;
(54) Titlul:   Metodă de pronostic al evoluţiei bolii ulceroase duodenale
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    02.05.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.07.1718 LEI2001.05.02 - 2002.05.02
22001.07.1718 LEI2002.05.02 - 2003.05.02
A fost valabil pînă la 2003.05.02
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2005.09.30 BOPI nr.09.2005
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: