REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1981 
(13) G2

(21) a 2001 0124
(22) 08.05.2001

(41) 
(45)  31.08.2002
(47)  31.03.2003
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  08.05.2003
(51) 
Int. Cl: B09B 3/00 (2006.01)
C09C 1/26 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  COVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de dezactivare a precipitatului ce conţine albastru de Berlin
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    08.05.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12002.10.0118 LEI2001.05.08 - 2002.05.08
22002.10.0118 LEI2002.05.08 - 2003.05.08
A fost valabil pînă la 2003.05.08
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2005.08.31 BOPI nr.08.2005
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: