REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2386 
(13) C2

(21) a 2001 0148
(22) 15.05.2001

(41)  28.02.2003
(45)  29.02.2004
(47)  30.11.2004
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  15.05.2006
(51) 
Int. Cl: A01G 33/00 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  RUDIC Valeriu, MD; TURTĂ Constantin, MD; BULIMAGA Valentina, MD; DENCICOV Lidia, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; LĂZĂRESCU Ana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    15.05.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.09.2927 LEI2001.05.15 - 2002.05.15
22004.09.2927 LEI2002.05.15 - 2003.05.15
32004.09.2927 LEI2003.05.15 - 2004.05.15
42004.09.2918 LEI2004.05.15 - 2005.05.15
52005.06.100 LEI2005.05.15 - 2006.05.15
A fost valabil pînă la 2006.05.15
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2006.12.29 BOPI nr.12.2006
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2007.08.31 BOPI nr.08.2007
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: