REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1802 
(13) G2

(21) a 2001 0153
(22) 25.04.2001

(41) 
(45)  31.12.2001
(47)  31.07.2002
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  25.04.2003
(51) 
Int. Cl: A23L 1/212 (2006.01)
A23L 1/307 (2006.01)
Titular(i):   GÂLCA Gheorghe, MD; HUZUN Petru, MD;
Inventator(i):  GÂLCA Gheorghe, MD; HUZUN Petru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   GÂLCA Gheorghe, MD; HUZUN Petru, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de fabricare a produsului de desert din fructe şi legume
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    15.05.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12002.02.2618 LEI2001.04.25 - 2002.04.25
22002.02.2618 LEI2002.04.25 - 2003.04.25
A fost valabil pînă la 2003.04.25
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: