REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2020 
(13) G2

(21) a 2001 0157
(22) 22.05.2001

(41) 
(45)  31.10.2002
(47)  31.05.2003
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.05.2006
(51) 
Int. Cl: C12G 1/06 (2006.01)
Titular(i):   ÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "OENOLAB" SRL, MD;
Inventator(i):  PRIDA Andrei, MD; PRIDA Ivan, MD; IALOVAIA Antonina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "OENOLAB" SRL, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de fabricare a vinurilor spumante
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    22.05.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12002.12.1718 LEI2001.05.22 - 2002.05.22
22002.12.1718 LEI2002.05.22 - 2003.05.22
32003.06.1127 LEI2003.05.22 - 2004.05.22
42004.04.2118 LEI2004.05.22 - 2005.05.22
52005.04.2618 LEI2005.05.22 - 2006.05.22
A fost valabil pînă la 2006.05.22
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.01.31 BOPI nr.01.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2007.09.30 BOPI nr.09.2007
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: