REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2035 
(13) G2

(21) a 2001 0172
(22) 28.05.2001

(41) 
(45)  30.11.2002
(47)  30.06.2003
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  28.05.2008
(51) 
Int. Cl: A61P 9/04 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  POPOVICI Mihail, MD; COBEŢ Valeriu, MD; IVANOV Victoria, MD; POPOVICI Ion, MD; CALENICI Oleg, MD; TODIRAŞ Mihai, MD; GUDUMAC Valentin, MD; RUDIC Valeriu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de micşorare a contracţiei vasculare induse de agenţii vasoconstrictori naturali
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    19.06.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.06.1918 LEI2001.05.28 - 2002.05.28
22001.06.1918 LEI2002.05.28 - 2003.05.28
32001.06.1918 LEI2003.05.28 - 2004.05.28
42004.04.2118 LEI2004.05.28 - 2005.05.28
52005.04.1418 LEI2005.05.28 - 2006.05.28
62006.04.2730 $2006.05.28 - 2007.05.28
72007.04.0530 $2007.05.28 - 2008.05.28
A fost valabil pînă la 2008.05.28
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.12.31 BOPI nr.12.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2009.11.30 BOPI nr.11.2009
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: