REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2059 
(13) B1

(21) a 2001 0180
(22) 13.06.2001

(41) 
(45)  31.12.2002
(47) 
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  13.06.2001
(51) 
Int. Cl: H02M 7/00 (2006.01)
Titular(i):   SEMENCIUC Alexandru, MD;
Inventator(i):  SEMENCIUC Alexandru, MD; SAFRONOV Ion, MD; SERBIAN Roman, MD; TCACENCO Andrei, MD; TERZI Serghei, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   SEMENCIUC Alexandru, MD;
(54) Titlul:   Redresor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    13.06.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2004.04.30 BOPI nr.04.2004
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: