REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2594 
(13) C2

(21) a 2001 0182
(22) 14.06.2001

(41)  28.02.2003
(45)  30.11.2004
(47)  31.07.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  14.06.2008
(51) 
Int. Cl: A01M 7/00 (2006.01)
Titular(i):   ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
Inventator(i):  HĂBĂŞESCU Ion, MD; SCHIBIŢCHI Victor, MD; GAINA Anton, MD; ZADOROJNÎI Boris, MD; OLEXIUC Anatolie, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(54) Titlul:   Rampă pentru maşina de stropit
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    14.06.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.10.2618 LEI2001.06.14 - 2002.06.14
22004.10.2618 LEI2002.06.14 - 2003.06.14
32004.10.2618 LEI2003.06.14 - 2004.06.14
42004.10.2618 LEI2004.06.14 - 2005.06.14
52004.10.2618 LEI2005.06.14 - 2006.06.14
62006.06.0530 $2006.06.14 - 2007.06.14
72007.05.2130 $2007.06.14 - 2008.06.14
A fost valabil pînă la 2008.06.14
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2009.01.31 BOPI nr.01.2009
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2010.01.31 BOPI nr.01.2010
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: