REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2155 
(13) G2

(21) a 2001 0190
(22) 19.06.2001

(41) 
(45)  30.04.2003
(47)  29.02.2004
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  19.06.2011
(51) 
Int. Cl: E05B 39/02 (2006.01)
G09F 3/03 (2006.01)
Titular(i):   OLIMP S.R.L, MD;
Inventator(i):  CERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
Reprezentant:   PARASCA Dumitru, Str. Eminescu nr. 40, ap. 13, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   CERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
(54) Titlul:   Sigiliu
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    22.11.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12003.11.2718 LEI2001.06.19 - 2002.06.19
22003.11.2718 LEI2002.06.19 - 2003.06.19
32003.11.2718 LEI2003.06.19 - 2004.06.19
42003.11.2718 LEI2004.06.19 - 2005.06.19
52005.06.1418 LEI2005.06.19 - 2006.06.19
62006.06.23112,5 $2006.06.19 - 2007.06.19
72007.05.31300 $2007.06.19 - 2008.06.19
82008.06.1975 $2008.06.19 - 2009.06.19
92009.05.2945 €2009.06.19 - 2010.06.19
102010.06.1945 €2010.06.19 - 2011.06.19
A fost valabil pînă la 2011.06.19
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.01.31 BOPI nr.01.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2012.12.31 BOPI nr.12.2012
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

CesiuneTitular
Nr. ,data deciziei909, 2006.02.03
Nr. ,data contractului882, 2006.01.24
Date iniţialeCERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
Date finaleOLIMP S.R.L, MD; str. Calea Basarabiei, nr. 28, bloc 2, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova