REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2816 
(13) C2

(21) a 2001 0192
(22) 21.06.2001

(41)  31.01.2003
(45)  31.07.2005
(47)  31.03.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  21.06.2007
(51) 
Int. Cl: B23K 35/30 (2006.01)
Titular(i):   ACADEMIA DE INGINERII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  URECHEAN Serafim, MD; SAFRONOV Ion, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD; TCACENCO Andrei, MD; TERZI Serghei, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD; FATEEV Vladislav, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   FATEEV Vladislav, MD;
(54) Titlul:   Material pentru încărcare prin sudare
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    21.06.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.08.0118 LEI2001.06.21 - 2002.06.21
22005.08.0118 LEI2002.06.21 - 2003.06.21
32005.08.0118 LEI2003.06.21 - 2004.06.21
42005.08.0118 LEI2004.06.21 - 2005.06.21
52005.08.0118 LEI2005.06.21 - 2006.06.21
62005.08.0154 LEI2006.06.21 - 2007.06.21
A fost valabil pînă la 2007.06.21
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.01.31 BOPI nr.01.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.08.31 BOPI nr.08.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:
ModificareNume si Adresa Inventator
Nr. ,data deciziei696, 2005.01.27
Date iniţialeSAFRONOV Ion, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD; TCACENCO Andrei, MD; TERZI Serghei, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD; FATEEV Vladislav, MD;
Date finaleURECHEAN Serafim, MD; SAFRONOV Ion, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD; TCACENCO Andrei, MD; TERZI Serghei, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD; FATEEV Vladislav, MD;

CesiuneSolicitant
Nr. ,data deciziei777, 2005.03.15
Nr. ,data contractului759, 2005.03.15
Date iniţialeFATEEV Vladislav, MD;
Date finaleACADEMIA DE INGINERI DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; Bd. Ştefan cel Mare nr. 83, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova