REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1779 
(13) G2

(21) a 2001 0206
(22) 29.06.2001

(41) 
(45)  30.11.2001
(47)  30.06.2002
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  29.06.2006
(51) 
Int. Cl: A61K 31/05 (2006.01)
A61K 31/122 (2006.01)
A61K 47/10 (2006.01)
A61K 47/12 (2006.01)
A61K 47/32 (2006.01)
A61K 47/38 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
C07C 46/10 (2006.01)
Titular(i):   ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-FRANCO-ROMÂNĂ "EUROFARM" S.R.L., MD;
Inventator(i):  RUSU Vasile, MD; CASIAN Igor, MD; CASIAN Ana, MD; VALICA Vladimir, MD; GHICAVÎI Victor, MD; GAVRILUŢA Vadim, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-FRANCO-ROMÂNĂ "EUROFARM" S.R.L., MD;
(54) Titlul:   Compoziţie dermatologică peliculogenă cu juglonă (variante)
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    29.06.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12002.05.2118 LEI2001.06.29 - 2002.06.29
22002.05.2118 LEI2002.06.29 - 2003.06.29
32003.06.3018 LEI2003.06.29 - 2004.06.29
42004.06.0218 LEI2004.06.29 - 2005.06.29
52005.08.2427 LEI2005.06.29 - 2006.06.29
A fost valabil pînă la 2006.06.29
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.03.30 BOPI nr.03.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2007.10.10 BOPI nr.10.2007
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: