REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2858 
(13) B2

(21) a 2001 0210
(22) 04.07.2001

(41)  31.03.2003
(45)  30.09.2005
(47) 
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  04.07.2001
(51) 
Int. Cl: B23K 35/32 (2006.01)
C22C 38/04 (2006.01)
C22C 38/06 (2006.01)
C22C 38/08 (2006.01)
C22C 38/12 (2006.01)
C22C 38/14 (2006.01)
Titular(i):   ACADEMIA DE INGINERII A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  URECHEAN Serafim, MD; SAFRONOV Ion, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD; TCACENCO Andrei, MD; TERZI Serghei, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ACADEMIA DE INGINERII A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Compoziţie pentru electrozi
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    04.07.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.04.30 BOPI nr.04.2007
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:
ModificareNume si Adresa Inventator
Nr. ,data deciziei698, 2005.01.27
Date iniţialeSAFRONOV Ion, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD; TCACENCO Andrei, MD; TERZI Serghei, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD; URECHEAN Serafim, MD;
Date finaleURECHEAN Serafim, MD; SAFRONOV Ion, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD; TCACENCO Andrei, MD; TERZI Serghei, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD;

CesiuneSolicitant
Nr. ,data deciziei775, 2005.03.15
Nr. ,data contractului757, 2005.03.15
Date iniţialeTERZI Serghei, MD;
Date finaleACADEMIA DE INGINERI DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; Bd. Ştefan cel Mare nr. 83, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova