REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2068 
(13) G2

(21) a 2001 0217
(22) 10.07.2001

(41) 
(45)  31.01.2003
(47)  31.07.2003
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  10.07.2016
(51) 
Int. Cl: A61K 31/56 (2006.01)
A61K 31/702 (2006.01)
A61K 31/7028 (2006.01)
A61P 31/22 (2006.01)
Titular(i):   CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  SPÎNU Constantin, MD; HOLBAN Tiberiu, MD; VUTCARIOV Vasile, MD; SCOFERŢA Petru, MD; VALICA Vladimir, MD; MAGDEI Mihai, MD; CHINTEA Pavel, MD; POPOVICI Raisa, MD; BÎRCĂ Ludmila, MD; SPÂNU Igor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de tratament al infecţiei cu  Herpes simplex
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    10.07.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12003.06.1818 LEI2001.07.10 - 2002.07.10
22003.06.1818 LEI2002.07.10 - 2003.07.10
32003.06.1818 LEI2003.07.10 - 2004.07.10
42004.07.0618 LEI2004.07.10 - 2005.07.10
52005.10.040 LEI2005.07.10 - 2006.07.10
62006.06.2030 $2006.07.10 - 2007.07.10
72007.06.2730 $2007.07.10 - 2008.07.10
82008.07.1630 $2008.07.10 - 2009.07.10
92009.05.2615 €2009.07.10 - 2010.07.10
102010.09.1615 €2010.07.10 - 2011.07.10
112011.07.0425 €2011.07.10 - 2012.07.10
122012.09.2137,5 €2012.07.10 - 2013.07.10
132013.06.1725 €2013.07.10 - 2014.07.10
142014.07.0925 €2014.07.10 - 2015.07.10
152015.11.0525 €2015.07.10 - 2016.07.10
A fost valabil pînă la 2016.07.10
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2017.04.30 BOPI nr.04.2017
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2018.01.31 BOPI nr.01.2018
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: