REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1944 
(13) C2

(21) a 2001 0229
(22) 23.07.2001

(41) 
(45)  30.06.2002
(47)  28.02.2003
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  23.07.2006
(51) 
Int. Cl: B09B 3/00 (2006.01)
C09C 1/26 (2006.01)
C12F 3/10 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
Inventator(i):  PARASCA Petru, MD; RUSU Emil, MD; SCORBANOV Elena, MD; DUBOSARU Nina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de dezactivare a sedimentelor ce conţin albastru de Prusia
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    27.07.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12003.01.1418 LEI2001.07.23 - 2002.07.23
22003.01.1418 LEI2002.07.23 - 2003.07.23
32003.06.2018 LEI2003.07.23 - 2004.07.23
42003.09.0518 LEI2004.07.23 - 2005.07.23
52005.05.060 LEI2005.07.23 - 2006.07.23
A fost valabil pînă la 2006.07.23
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.05.31 BOPI nr.05.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2007.12.31 BOPI nr.12.2007
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: