REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2114 
(13) G2

(21) a 2001 0239
(22) 26.07.2001

(41) 
(45)  31.03.2003
(47)  31.10.2003
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.07.2011
(51) 
Int. Cl: A23L 1/225 (2006.01)
Titular(i):   GRINŞPUN Emmanuil, MD;
Inventator(i):  GRINŞPUN Emmanuil, MD;
Reprezentant:   PARASCA Dumitru, Str. Eminescu nr. 40, ap. 13, MD-2012, ChiŃ”inĐłu, Republica Moldova
Solicitant(i):   GRINŞPUN Emmanuil, MD;
(54) Titlul:   Muştar (variante)
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    30.07.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12002.10.1618 LEI2001.07.26 - 2002.07.26
22002.10.1618 LEI2002.07.26 - 2003.07.26
32002.10.1618 LEI2003.07.26 - 2004.07.26
42004.07.2618 LEI2004.07.26 - 2005.07.26
52005.07.2018 LEI2005.07.26 - 2006.07.26
62006.07.2415 $2006.07.26 - 2007.07.26
72007.07.1815 $2007.07.26 - 2008.07.26
82008.06.2715 $2008.07.26 - 2009.07.26
92009.07.0115 €2009.07.26 - 2010.07.26
102010.07.2315 €2010.07.26 - 2011.07.26
A fost valabil pînă la 2011.07.26
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.02.29 BOPI nr.02.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.01.31 BOPI nr.01.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: