REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2156 
(13) G2

(21) a 2001 0244
(22) 31.07.2001

(41)  31.03.2003
(45)  31.05.2003
(47)  31.12.2003
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  31.07.2006
(51) 
Int. Cl: A01C 1/00 (2006.01)
C07J 71/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  CHINTEA Pavel, MD; BALAŞOVA Natalia, RU; MAMEDOV Moboris, RU;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de cultivare a pătlăgelelor vinete pentru seminţe
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    17.01.2002
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12003.10.0818 LEI2001.07.31 - 2002.07.31
22003.10.0818 LEI2002.07.31 - 2003.07.31
32005.04.140 LEI2003.07.31 - 2004.07.31
42005.04.140 LEI2004.07.31 - 2005.07.31
52005.04.140 LEI2005.07.31 - 2006.07.31
A fost valabil pînă la 2006.07.31
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.05.31 BOPI nr.05.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2007.12.31 BOPI nr.12.2007
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: