REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2409 
(13) C2

(21) a 2001 0258
(22) 10.08.2001

(41)  31.05.2003
(45)  31.03.2004
(47)  30.11.2004
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  10.08.2006
(51) 
Int. Cl: C12N 1/12 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  BULIMAGA Valentina, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; RUDIC Valeriu, MD; GULEA Aurelian, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    10.08.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.07.3018 LEI2001.08.10 - 2002.08.10
22004.07.3018 LEI2002.08.10 - 2003.08.10
32004.07.3018 LEI2003.08.10 - 2004.08.10
42004.07.3018 LEI2004.08.10 - 2005.08.10
52004.07.3018 LEI2005.08.10 - 2006.08.10
A fost valabil pînă la 2006.08.10
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.05.31 BOPI nr.05.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2007.12.31 BOPI nr.12.2007
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: