REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3036 
(13) G2

(21) a 2001 0264
(22) 03.08.2001

(41)  30.06.2005
(45)  30.04.2006
(47)  31.01.2007
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  03.08.2018
(51) 
Int. Cl: F04C 2/00 (2006.01)
F01C 1/00 (2006.01)
F01C 1/02 (2006.01)
Titular(i):   BRAILA Alexandru, MD; BRAILA Valentina, MD;
Inventator(i):  BRAILA Marin, MD; BRAILA Alexandru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   BRAILA Marin, MD; BRAILA Alexandru, MD;
(54) Titlul:   Maşină volumică rotativă (variante)
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    19.09.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12006.03.1718 LEI2001.08.03 - 2002.08.03
22006.03.1718 LEI2002.08.03 - 2003.08.03
32006.03.1718 LEI2003.08.03 - 2004.08.03
42006.03.1718 LEI2004.08.03 - 2005.08.03
52006.03.1718 LEI2005.08.03 - 2006.08.03
62006.03.1754 LEI2006.08.03 - 2007.08.03
72007.07.1315 $2007.08.03 - 2008.08.03
82008.07.1115 $2008.08.03 - 2009.08.03
92009.06.3015 €2009.08.03 - 2010.08.03
102010.06.2515 €2010.08.03 - 2011.08.03
112011.07.2025 €2011.08.03 - 2012.08.03
122012.07.1325 €2012.08.03 - 2013.08.03
132013.07.2625 €2013.08.03 - 2014.08.03
142014.07.2925 €2014.08.03 - 2015.08.03
152015.07.2425 €2015.08.03 - 2016.08.03
162016.08.1135 €2016.08.03 - 2017.08.03
172017.07.31105 €2017.08.03 - 2018.08.03
A fost valabil pînă la 2018.08.03
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2018.04.30 BOPI nr.04.2018
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2020.02.29 BOPI nr.02.2020
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume Titular
Nr. ,data deciziei5360, 2015.04.28
Publicat BOPI nr.05.2015
Date iniţialeBRAILA Marin, MD; BRAILA Alexandru, MD
Date finaleBRAILA Alexandru, MD; BRAILA Valentina, MD