REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2226 
(13) G2

(21) a 2001 0274
(22) 24.08.2001

(41)  30.06.2003
(45)  31.08.2003
(47)  31.03.2004
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  24.08.2006
(51) 
Int. Cl: A01H 1/02 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  ŞVEŢ Stepan, MD; VEVERIŢĂ Efimia, MD; CHINTEA Pavel, MD; BUIUCLI Petru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a seminţelor hibride de triticale
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    18.02.2002
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12003.10.0818 LEI2001.08.24 - 2002.08.24
22003.10.0818 LEI2002.08.24 - 2003.08.24
32005.04.220 LEI2003.08.24 - 2004.08.24
42005.04.220 LEI2004.08.24 - 2005.08.24
52005.04.220 LEI2005.08.24 - 2006.08.24
A fost valabil pînă la 2006.08.24
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.06.30 BOPI nr.06.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.01.31 BOPI nr.01.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: