REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1939 
(13) C2

(21) a 2001 0291
(22) 11.09.2001

(41) 
(45)  30.06.2002
(47)  31.01.2003
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  11.09.2006
(51) 
Int. Cl: B01D 53/48 (2006.01)
B01D 53/54 (2006.01)
C01B 17/04 (2006.01)
C01B 21/04 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  SAJIN Tudor, MD; CRĂCIUN Alexandru, MD; DUCA Gheorghe, MD; BOTEZ Cleopatra, RO; CRĂCIUN Svetlana, MD; DMITRIEV Serghei, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de reducere a emisiilor de oxizi de azot şi sulf din gazele de ardere
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    11.09.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12002.08.2918 LEI2001.09.11 - 2002.09.11
22002.08.2918 LEI2002.09.11 - 2003.09.11
32002.08.2918 LEI2003.09.11 - 2004.09.11
42005.04.220 LEI2004.09.11 - 2005.09.11
52005.04.220 LEI2005.09.11 - 2006.09.11
A fost valabil pînă la 2006.09.11
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.06.30 BOPI nr.06.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.01.31 BOPI nr.01.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: