REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2362 
(13) C2

(21) a 2001 0302
(22) 13.09.2001

(41)  30.04.2003
(45)  31.01.2004
(47)  31.10.2004
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  13.09.2006
(51) 
Int. Cl: C12N 1/14 (2006.01)
C12N 9/00 (2006.01)
C12N 9/20 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  DESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; SÎRBU Tamara, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Tulpină de fungi Aspergillus niger - producătoare de enzime lipolitice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    13.09.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.08.2127 LEI2001.09.13 - 2002.09.13
22004.08.2127 LEI2002.09.13 - 2003.09.13
32004.09.0318 LEI2003.09.13 - 2004.09.13
42004.11.1518 LEI2004.09.13 - 2005.09.13
52005.06.280 LEI2005.09.13 - 2006.09.13
A fost valabil pînă la 2006.09.13
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.06.30 BOPI nr.06.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.01.31 BOPI nr.01.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: