REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2126 
(13) C2

(21) a 2001 0312
(22) 25.07.2001

(41) 
(45)  31.03.2003
(47)  31.10.2003
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  25.07.2011
(51) 
Int. Cl: F03D 3/00 (2006.01)
Titular(i):   POLEACOV Mihail, MD; POLEACOVA Nina, MD;
Inventator(i):  POLEACOV Mihail, MD; POLEACOVA Nina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   POLEACOV Mihail, MD; POLEACOVA Nina, MD;
(54) Titlul:   Motor eolian (variante)
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    25.07.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12003.03.0518 LEI2001.07.25 - 2002.07.25
22003.03.0518 LEI2002.07.25 - 2003.07.25
32004.08.1927 LEI2003.07.25 - 2004.07.25
42004.08.1927 LEI2004.07.25 - 2005.07.25
52005.06.0818 LEI2005.07.25 - 2006.07.25
62005.06.0854 LEI2006.07.25 - 2007.07.25
72007.06.1215 $2007.07.25 - 2008.07.25
82008.05.1415 $2008.07.25 - 2009.07.25
92008.05.1415 $2009.07.25 - 2010.07.25
102008.05.1415 $2010.07.25 - 2011.07.25
A fost valabil pînă la 2011.07.25
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.02.29 BOPI nr.02.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.01.31 BOPI nr.01.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: