REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2017 
(13) G2

(21) a 2001 0321
(22) 11.10.2001

(41) 
(45)  31.10.2002
(47)  30.06.2003
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  11.10.2006
(51) 
Int. Cl: C02F 9/00 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  COVALIOV Victor, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; COVALIOVA Olga, MD; MALINA George, US; DUCA Gheorghe, MD; SUMAN Ion, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie pentru epurarea apelor reziduale
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    11.10.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12002.08.0618 LEI2001.10.11 - 2002.10.11
22002.08.0618 LEI2002.10.11 - 2003.10.11
32003.07.0218 LEI2003.10.11 - 2004.10.11
42005.05.060 LEI2004.10.11 - 2005.10.11
52005.05.060 LEI2005.10.11 - 2006.10.11
A fost valabil pînă la 2006.10.11
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.06.30 BOPI nr.06.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.01.31 BOPI nr.01.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: