REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2258 
(13) C2

(21) a 2001 0325
(22) 04.10.2001

(41) 
(45)  30.09.2003
(47)  30.04.2004
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  04.10.2006
(51) 
Int. Cl: A61K 31/025 (2006.01)
A61K 31/04 (2006.01)
A61K 31/045 (2006.01)
A61K 31/05 (2006.01)
A61K 31/15 (2006.01)
A61K 31/30 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  PRISACARI Viorel, MD; SAMUSI Nina, MD; ŢAPCOV Victor, MD; BURACIOVA Svetlana, MD; GULEA Aurelian, MD;
Reprezentant:   VOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Complecşi chelaţi ai cuprului (II) activi faţă de microorganismele grampozitive
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    04.10.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.03.0218 LEI2001.10.04 - 2002.10.04
22004.03.0218 LEI2002.10.04 - 2003.10.04
32004.03.0218 LEI2003.10.04 - 2004.10.04
42005.05.060 LEI2004.10.04 - 2005.10.04
52005.05.060 LEI2005.10.04 - 2006.10.04
A fost valabil pînă la 2006.10.04
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.06.30 BOPI nr.06.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.01.31 BOPI nr.01.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: