REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2432 
(13) C2

(21) a 2001 0330
(22) 28.09.2001

(41)  31.12.2003
(45)  30.04.2004
(47)  31.12.2004
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  28.09.2019
(51) 
Int. Cl: F04D 29/40 (2006.01)
F04D 29/42 (2006.01)
F04D 29/44 (2006.01)
Titular(i):   SOCIETATEA PE ACŢIUNI "MOLDOVAHIDROMAŞ", MD;
Inventator(i):  VARFOLOMEEV Alexandr, MD; BOLGARI Dumitru, MD; CARABADJAC Constantin, MD; ILIADI Eugen, MD; MOSTEPAN Anatolii, MD;
Reprezentant:   COTRUŢA Leonid, Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   SOCIETATEA PE ACŢIUNI "MOLDOVAHIDROMAŞ", MD;
(54) Titlul:   Evacuator al pompei dinamice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    04.10.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.04.2618 LEI2001.09.28 - 2002.09.28
22004.04.2618 LEI2002.09.28 - 2003.09.28
32004.04.2618 LEI2003.09.28 - 2004.09.28
42004.09.1418 LEI2004.09.28 - 2005.09.28
52005.08.0918 LEI2005.09.28 - 2006.09.28
62006.09.07300 $2006.09.28 - 2007.09.28
72007.08.17300 $2007.09.28 - 2008.09.28
82008.10.01300 €2008.09.28 - 2009.09.28
92009.10.12300 €2009.09.28 - 2010.09.28
102010.09.21300 €2010.09.28 - 2011.09.28
112011.09.05500 €2011.09.28 - 2012.09.28
122012.09.11500 €2012.09.28 - 2013.09.28
132013.08.29500 €2013.09.28 - 2014.09.28
142014.09.15500 €2014.09.28 - 2015.09.28
152015.09.14500 €2015.09.28 - 2016.09.28
162016.09.15700 €2016.09.28 - 2017.09.28
172017.09.11700 €2017.09.28 - 2018.09.28
182018.09.27700 €2018.09.28 - 2019.09.28
A fost valabil pînă la 2019.09.28
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2020.10.31 BOPI nr.10.2020
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2021.04.30 BOPI nr.04.2021
Opoziţii, contestaţii:
Contestaţiedin 2005.10.03
Obiectul contestatîmpotriva valabilităţii titlului de protecţie
ContestatarulCentrul Tehnico-Ştiinţific "HIDROTEHNICA" S.A.
Data examinării2006.07.07
Data hotărîrii2006.07.07
InstanţaComisia de Apel
Hotărîrea1. Se respinge revendicarea contestatarului.

2. Se menţine în vigoare brevetul de invenţie nr. 2432.

3. Se transmite dosarul în arhivă.

Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:
Interdicţie in perioada 2015.05.23 - 2018.03.29, BOPI 5/2015
ModificareAdresa de corespondenta
Nr. ,data deciziei693, 2005.01.27
Date iniţialeCentrul tehnico-ştiinţific "Hidrotehnica", bd. Decebal, nr. 3, Md-2001, Chişinău, Republica Moldova
Date finaleSOCIETATEA PE ACŢIUNI "MOLDOVAHIDROMAŞ" Str. Mesterul Manole nr. 7, MD-2023, mun. Chişinău, Republica Moldova
ModificareRezumat Rom
Publicat BOPI nr.07.2008
ModificareRezumat Eng
Publicat BOPI nr.07.2008
ModificareRezumat Rus
Publicat BOPI nr.07.2008