REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2365 
(13) C2

(21) a 2001 0367
(22) 14.11.2001

(41) 
(45)  31.01.2004
(47)  31.12.2004
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  14.11.2006
(51) 
Int. Cl: F16H 1/00 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; ODAINÂI Valeriu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Motor reductor  (variante)
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    14.11.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.11.0418 LEI2001.11.14 - 2002.11.14
22004.11.0418 LEI2002.11.14 - 2003.11.14
32004.11.0418 LEI2003.11.14 - 2004.11.14
42004.11.0418 LEI2004.11.14 - 2005.11.14
52004.11.0418 LEI2005.11.14 - 2006.11.14
A fost valabil pînă la 2006.11.14
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.06.30 BOPI nr.06.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.01.31 BOPI nr.01.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: