REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2711 
(13) C2

(21) a 2001 0368
(22) 14.11.2001

(41)  30.06.2004
(45)  28.02.2005
(47)  31.01.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  14.11.2006
(51) 
Int. Cl: F16H 1/00 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; VACULENCO Maxim, MD; BODNARIUC Ion, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Transmisie precesionala (variante)
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    14.11.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.09.220 LEI2001.11.14 - 2002.11.14
22005.09.220 LEI2002.11.14 - 2003.11.14
32005.09.220 LEI2003.11.14 - 2004.11.14
42005.09.220 LEI2004.11.14 - 2005.11.14
52005.09.220 LEI2005.11.14 - 2006.11.14
A fost valabil pînă la 2006.11.14
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.06.30 BOPI nr.06.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.01.31 BOPI nr.01.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: