REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2061 
(13) G2

(21) a 2001 0387
(22) 26.11.2001

(41) 
(45)  31.01.2003
(47)  31.07.2003
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.11.2006
(51) 
Int. Cl: A01K 53/00 (2006.01)
A23K 1/18 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  TODERAŞ Ion, MD; RUDIC Valeriu, MD; DERJANSCHII Valeriu, MD; ROMAN Roman, MD; GUDUMAC Valentin, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; BOGDAN Valeriu, MD; SICORA Diana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de stimulare a creşterii familiilor de albine şi sporirea productivităţii lor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    26.11.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12003.02.0418 LEI2001.11.26 - 2002.11.26
22003.02.0418 LEI2002.11.26 - 2003.11.26
32003.11.1118 LEI2003.11.26 - 2004.11.26
42005.02.0127 LEI2004.11.26 - 2005.11.26
52005.02.0118 LEI2005.11.26 - 2006.11.26
A fost valabil pînă la 2006.11.26
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.06.30 BOPI nr.06.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.01.31 BOPI nr.01.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: